پارتیشن

امروزه استفاده ازکناف به یکی از ضروریات ساختمان‌سازی تبدیل‌شده است و از کناف درساختمان‌سازی بیش از زمان‌های گذشته استفاده می‌شود. کناف هم در سقف و هم در دیوار ساختمان‌ها کاربرد دارد و برای سقف و دیوار آن‌ها به کار گرفته می‌شود و اگرازکناف برای دیوار مورداستفاده قرار گیرد آن‌ها پارتیشن کنافی می‌نامند.

از دیوارها‌ درگذشته برای تقسیم‌بندی ساختمان‌ها استفاده می‌شد اما برای ساخت دیوارها هزینه‌های زیادی صرف می‌شد و علاوه بر هزینه، زمان زیادی هم برای ساخت آن‌ها سپری می‌شد درصورتی‌که دیوارها فضای بیشتری را هم اشغال می‌کرد و درنتیجه باعث کوچک‌تر شدن فضای ساختمان می‌شد و این موارد یکی ازپارتیشن ها به‌جای دیوارهاست چراکه با استفاده ازپارتیشن بندی هم سرعت ساخت بالا می‌رود و در زمان صرفه‌جویی می‌شود و هم هزینه‌ها کاهش می‌یابد و فضای ساختمان هم در این صورت مقداری افزایش خواهد یافت به همین خاطر در بیشتر شرکت‌ها و ادارات ازپارتیشن بندی استفاده می‌گردد.

پارتیشن های زیر توسط گروه آرک دکور با استفاده از کناف طراحی و ساخته شده اند :